Nagovor predsednika

Spoštovani piloti, lastniki letal , Spoštovani obiskovalci spletnih strani AOPA Slovanija

predsednik AOPA Slovenije

AOPA ( Aircrafts Owners and Pilots Association) je organizacija, ki je v Republiki Sloveniji registrirana kot Združenje lastnikov letal in pilotov. Je nevladna organizacija, ki predstavlja in združuje pilote vseh kategorij ter lastnike letal in ljubitelje letalstva  in je promotor generalnega letalstva v Republik Sloveniji. Ustanovna skupščina AOPA Slovenija je bila leta 1995, Združenje pa je bilo vpisano v register društev leta 1996.  Vse od ustanovitve dalje je AOPA Slovenija tudi polnopravna članica mednarodnega združenja IAOPA, katere osnovni namen je povezovanje nacionalnih organizacij ter promocija in zastopanje interesov generalnega letalstva na globalni ravni, vse od leta 1937, ko je bila v ZDA ustanovljena prva organizacija na nacionalni ravni. AOPA je organizacija, ki ima svojega predstavnika pri mednarodni organizaciji Združenih narodov za civilno letalstvo – ICAO v Montrealu, kot tudi v FAA ( ameriških letalskih oblasteh) in EASA (evropski agenciji za varnost v civilnem letalstvu).

Dolga tradicija in trenutne razmere v generalnem letalstvu tako na globalni, kot nacionalni ravni, potrjujejo prepričanje naših članov, da je organizacija kot je AOPA, potrebna ter, da je najbolj cenjen njen strokovni prispevek pri promociji generalnega letalstva, ter skrbi za varnost letenja in varnost zračnega prometa. V tej smeri naše delo ni nikoli zaključeno in je stalni proces, ki pa  mora biti prav zaradi zagotavljanja varnega letenja, usklajen z nacionalnimi nadzornimi organi v civilnem letalstvu ter z nacionalnimi regulatorji. Navedeno tudi pomeni, da je z naše strani potrebna vztrajnost in sistematičnost, da bi lahko prepričali toge administrativno birokratske institucije, katerih tendenca je z  neskončnim administriranjem ter nepreglednimi predpisi otežiti letenje našim članom.

Pred vami je prenovljena spletna stran naše organizacije, ki pa bo zaživela tudi vsebinsko le, če boste dragi obiskovalci spletne strani, tudi sami aktivno prispevali v zakladnico tradicij in znanja, ki je bil doslej vir in navdih delovanja  AOPA organizacije. Namen spletne strani je kot navedeno, promocija generalnega letalstva, ki je v zadnjem času, zaradi številnih vzrokov, še posebej prizadeto, samo letenje ter last in posest letal pa se razume kot privilegij določene skupine ljudi, ki bi jo bilo treba omejevati. Takšno razumevanje generalnega letalstva je odraz polpretekle zgodovine, ko je bilo letenje, zlasti  v jugovzhodni Evropi skoraj  v izključni domeni vojaških in državnih struktur, ki niso razumele ekonomskega in tehničnega napredka v generalnem letalstvu. Današnje možnosti za letenje  so praktično neomejene letenje pa je treba približati ljudem tako, da to dejavnost pobližje spoznajo in se sami vanjo vključijo.  Namen prenovljene spletne strani je približati generalno letalstvo širšemu krogu ljudi, ki so pripravljeni ali bi bili pripravljeni sodelovati v tem stalnem procesu.

 AOPA je zagotovo organizacija, ki v povezavi z drugimi nacionalnimi organizacijami po svetu ter v povezavi z IAOPA,  širi obzorje tehnične kulture, ki je potrebna za razvoj naroda tudi v težkih ekonomskih časih. Povsod po svetu so problemi podobni ali enaki, le ljudje so različni – pestrost članstva je znak, da organizacija živi in deluje.  Na probleme je treba stalno opozarjati ter se o problemih pogovoriti , le tako jih je mogoče tudi razrešiti. V duhu navedenega ste spoštovani obiskovalci te spletne strani vabljeni, da z nami sodelujete  ali se nam pridružite kot naš polnopravni ali podporni član, vaša razmišljanja nas bodo usmerjala pri našem delu za kar vam bomo iskreno hvaležni.  

 
Mihael Matevžič
Predsednik AOPA Slovenije

nazaj