Organi AOPA Slovenija

Združenje lastnikov letal in pilotov Slovenije (AOPA Slovenija)
Zgornji Brnik 130 A
4210 Brnik-aerodrom

davčna številka: 29064104
matična številka: 5946409
transakcijski račun: 02064-0255017983 Nova ljubljanska banka, d. d.

 

Predsednik društva: Mihael Matevžič,  mihael.matevžič@aopa.si

Podpredsednik: Bojan Andrejaš, bojan.andrejas@aopa.si

Sekretarka:  Renata Spendal, info@aopa.si

Izvršilni odbor: 
Robert Grah
Mihael Garibaldi
Domen Grauf
Igor Zrinski , igor.zrinski@aopa.si
Matthias Gorjup, matthias.gorjup@aopa.si
Valter Faganelj, valter.faganelj@aopa.si
Adolf Kužnik , adolf.kuznik@aopa.si

 
Nadzorni odbor:
Peter Marn, peter.marn@aopa.si
Peter Ravnak,  peter.ravnak@aopa.si
Henrik Prijatelj


Častno razsodišče:
Lojze Završnik, Marko Leskovšek, Franci Lampret


Komisije:

nazaj